Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Podpis pogodbe s Fakulteto za organizacijske študije

Podpis pogodbe o strateškem partnerstvu s FOŠ

Podpis pogodbe o strateškem partnerstvu s FOŠ

12.4.2010

V ponedeljek, 12. aprila 2010, smo podpisali pogodbo o strateškem partnerstvu s Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu. S podpisom te pogodbe je bilo dogovorjeno dolgoročno strateško partnerstvo, ki bo ciljno usmerjeno v:

  • udejanjanje vizije fakultete kot enega vodilnih centrov s področja kakovosti in odličnosti,
  • prispevanje k nenehnemu izboljševanju poslovne uspešnosti in odličnosti strateškega partnerja,
  • zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med fakulteto, študenti in strateškim partnerjem,
  • učinkovito sodelovanje pri razvoju in prenosu najnovejših znanj s področja organizacijskih študij.

S podpisom te pogodbe smo pridobili status Animatorja odličnosti, to je, organizacije, ki skladno s svojim poslanstvom zagotavlja institucionalni okvir promocije kulture odličnosti. Hkrati želimo s podpisom te pogodbe sporočiti, da podpiramo nadaljnji razvoj visokega šolstva v regiji. 

 

Nazaj