Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Podeljena priznanja za najboljše inovacije GZDBK za leto 2022

Podeljena priznanja za najboljše inovacije GZDBK za leto 2022

14.9.2022

Smo v času nenehnih sprememb tako na poslovnem kot tudi geopolitičnem področju, kar močno čutimo tudi v gospodarstvu Dolenjske in Bele krajine. V tem zahtevnem času vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ostajajo ključna za obstoj in nadaljnji razvoj gospodarskih družb in podjetnikov.

Že 15 let Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) vsako leto objavi razpis za inovacije ter na Dnevu inovativnosti podeli priznanja in nagrade inovatorjem Dolenjske in Bele krajine. Na zbornici dajemo velik poudarek razvoju inovacijske kulture v gospodarskih družbah ter visokošolskih organizacijah v regiji.

Letošnji Dan inovativnosti GZDBK je potekal 14. septembra 2022 na Otočcu v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija. V dopoldanskem delu dogodka je potekala predstavitev na razpis prijavljenih inovacij ter okrogla miza z naslovom ''Z inovacijami presegamo meje'', na kateri so sodelovali dr. Petra Kovačič, vodja raziskav in razvoja, BETI, d. d., dr. David Močnik, vodja projektive in razvoja, REM, d. o. o. in Krunoslav Šimrak, direktor Razvojno-prodajnega sektorja, TPV AUTOMOTIVE, d. o. o. ter predsednik komisije za ocenjevanje inovacij.

V popoldanskem delu dogodka je potekala slavnostna podelitev priznanj in nagrad za inovacije GZDBK za leto 2022. Na letošnji razpis za najboljše inovacije je prispelo 26 inovacijskih predlogov, ki jih je pripravilo 192 inovatorjev iz 13 podjetij, 2 fakultet in javnega zavoda.

Prispele predloge je ocenila 6-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d. o. o. (predsednik komisije), Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto, Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, mag. Mitja Košak, Solos, d. o. o., dr. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o. in Marjan Hosta, Iskra PIO, d. o. o.

Letos prijavljene inovacije so nakazale pozitiven trend na področjih makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje ter tehnološkega napredka, ki smo mu bili priča v minulem letu.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 11 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno priznanje, 1 bronasto priznanje ter 1 inovacija priznanje za prispevek na področju inovativnosti. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice mag. Marko Gorjup. Pet najbolje uvrščenih inovacij je GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi. Podelitev nacionalnih priznanj GZS za najboljše inovacije bo potekala 20. septembra 2022 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Rezultati ocenjevanja:

ZLATO PRIZNANJE

• ADRIA DOM, d. o. o.: Razvoj modularne mobilne bivalne enote za celoletno bivanje

• HYB, d. o. o.: Serija senzorjev tlaka za mehanske ventilatorje

• Iskra PIO, d. o. o.: Linija za pakiranje tablet z zveznim dozirnim sistemom PIO-PINCH

• Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Pametna omara za 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva

• KRKA, d. d., Novo mesto: Inovativna farmacevtska oblika z lenalidomidom za enostavno uporabo

• KRKA, d. d., Novo mesto: Inovativni pristopi pri zagotavljanju varnosti Krkinih zdravil s sartani: določanje varne meje nitrozaminskih nečistot in razvoj visokoobčutljivih analiznih metod za določanje njihove vsebnosti

• KRKA, d. d., Novo mesto: S trajnostnim pristopom do optimalnejše tehnologije za sintezo zdravilne učinkovine terc-butilaminijev perindoprilat

• Motulii, d. o. o.: Mobilna dvižna ploščad Motulii

• Razvojni center Novo mesto, d. o. o.: LABTOP – Laboratorij za tovarne prihodnosti

• TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Razvoj lahkega tankostenskega nosilca kolesa, podvrženega visokim dinamičnim obremenitvam za celotno platformo vozil BMW

• TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Razvoj ojačitve podvozja za izboljšanje vozne dinamike

 

SREBRNO PRIZNANJE

• ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto: Konstrukcija inovativnega dvojnega poda za avtodome

• BETI, d. d.: Optimiziran postopek izdelave barvanih HE-poliamidnih enojnih prej, pri katerem porabimo 48 % električne energije manj kot pri standardnem postopku

• HYB, d. o. o.: Zaprti sistem za vzorčenje krvi z rezervoarjem CBSS 6/10 ml

• KRKA, d. d., Novo mesto: Kombinacija naravnih sestavin v pastilah za lažje izkašljevanje

• KRKA, d. d., Novo mesto: S stroškovno učinkovitim in okoljsko sprejemljivim postopkom do učinkovitega zdravila za lajšanje bolečine

• KRKA, d. d., Novo mesto: Z zeleno kemijo do večje učinkovitosti procesa izdelave amlodipinijevega besilata

• KRKA, d. d., Novo mesto: Žvečljive tablete z izboljšanim okusom za zdravljenje in preprečevanje invazij z notranjimi zajedavci pri psih in mačkah

• Polycom Škofja Loka, d. o. o., Podružnica Črnomelj: Koncept rotacijskega odreza dolivkov pri brizganju polimerov

• REM, d. o. o.: Razvoj procesa podnega sistema modularne enote: od 3D-modela do izdelave

• REM, d. o. o., in L-TEK, d. o. o.: Bivalna enota z inteligentnim upravljanjem bivalnega ugodja in visoko zvočno izolirnostjo

• TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Inovativna varilno manipulativna linija nosilcev blažilcev trka Volvo

• TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Optimizacija ročnega procesa preoblikovanja s progresivnim preoblikovanjem

• TPV AUTOMOTIVE, d. o. o.: Rešitev za zmanjševanje izbrizgov pri uporovnem varjenju

 

BRONASTO PRIZNANJE

• REVOZ, d. d., in Fakulteta za industrijski inženiring: Integracija novega tipa vozila v robotsko celico

 

PRIZNANJE

• Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko: Aplikacija GlobalBird

 

V zadnjih letih smo na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine veliko dejavnosti namenili spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati smo omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih GZDBK so inovatorke in inovatorji v petnajstih letih razpisov prijavili 301 inovacijo in v tem obdobju smo inovatorkam in inovatorjem podelili 105 zlatih, 140 srebrnih, 42 bronastih priznanj ter 14 priznanj.

Na GZDBK z veseljem ugotavljamo, da smo po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v vsakoletnih rezultatih poslovanja regije.

Po letih uspešnega in učinkovitega spodbujanja inovacij se je GZDBK v letu 2021 odločila, da izvede prvo razstavo inovacij GZDBK na Glavnem trgu v Novem mestu ter s tem predstavi inovacije širši javnosti. Odlični odzivi po razstavi so nas dodatno spodbudili, da tudi letos inovacije, inovatorke in inovatorje predstavimo širši javnosti na Glavnem trgu v Novem mestu, zato vas vljudno vabimo na ogled razstave.

 

Katalog inovacij >

Fotogalerija >

Video utrinek s podelitve (oddaja Smo dobri gospodarji, 20. september 2022) >

Promocija inovativnosti GZDBK (oddaja Smo dobri gospodarji, 13. september 2022, od 19:50 dalje) >

Nazaj