Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obveznosti delodajalcev na področju štipendiranja

Obveznosti delodajalcev na področju štipendiranja

27.12.2022

Delodajalci imajo na področju štipendiranja do Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije dve različni obveznosti. Vsi, ki so podelili kakršnokoli štipendijo za aktualno šolsko leto (2022/2023), morajo o tem poročati skladu do 31. decembra 2022. Do 31. januarja 2023 pa morajo delodajalci oddati potrebe po kadrovskih štipendistih za prihodnje šolsko leto (2023/2024).

1. Poročanje o podeljenih štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2022/2023, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo. Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 vsaj enega štipendista.

Podatke je potrebno vnesti preko spletne aplikacije.

Več informacij je na voljo tukaj.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je 31. 12. 2022. Ob tem sklad poziva štipenditorje, da če imajo štipendiste znane že pred decembrom 2022, naj poročanje opravijo čim prej in ne čakajo na zadnje dni decembra. Zaradi preobremenjenosti na račun povečanega števila vnosov tik pred iztekom roka je namreč lahko otežen dostop v modul za poročanje, kot se je v preteklosti že zgodilo.

2. Oddaja potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2023/2024

Vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom v šolskem/študijskem letom 2023/2024 podeliti kadrovsko štipendijo, morajo potrebe po kadrovskih štipendistih oddati skladu preko spletne aplikacije Izmenjevalnica.

Na ta način sklad na enem mestu, v spletni Izmenjevalnici, zbere ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji in obvešča potencialne štipendiste, promovira razpisane štipendije in s tem mladim zagotavlja podporo pri odločanju za izobraževanje.

Več informacij je na voljo tukaj.

Rok za oddajo potreb za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je 31. 1. 2023.

 

Za kakršnekoli dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 01 43 45 882 ali pišete na e-naslov porocanje@sklad-kadri.si oziroma kadrovske@sklad-kadri.si.

 

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Nazaj