Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nova pravila

Nova pravila INCOTERMS 2010

13.12.2010

Januarja 2011 začnejo veljati prenovljena pravila INCOTERMS 2010, ki bodo nadomestila dosedanje INCOTERMS 2000.

Incoterms so pravila za uporabo trgovinskih klavzul v domači in mednarodni trgovini, ki določajo pravice ter obveznosti strank glede dobave prodanega blaga, kot na primer dolžnost carinjenja, dolžnost sklenitve prevozne oziroma zavarovalne pogodbe, stroške v zvezi z dobavo, prehod nevarnosti in načine prevoza, pri katerih se posamezna klavzula lahko uporablja.

Z uporabo pravil Incoterms se izognemo negotovosti glede različnih razlag trgovinskih klavzul v različnih državah. Sklicevanje na določeno pravilo Incoterms 2010 v prodajni pogodbi namreč jasno določa posamezne obveznosti pogodbenih strank in tako zmanjšuje tveganje pravnih zapletov.

V oktobru 2010 je izšla slovensko-angleška izdaje knjige Incoterms 2010, ki jo je pripravila International Chamber of Commerce (ICC) v sodelovanju z GZS. Cena izvoda je 70 € in ne vključuje DDV.

Knjigo lahko dobite tudi na seminarju Incoterms 2010, ki ga za vas organiziramo 18. januarja 2011 v sejni sobi GZDBK. Kotizacija za udeležbo na seminarju že vključuje tudi en izvod knjige Incoterms 2010.  

Za več informacij pokličite na 07 33 22 185.

Več ›

Nazaj