Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri za leto 2009

Priznanje podeljeno projektu Revoza - Razmigajmo življenje

20.10.2010 - Danes je bilo v okviru 3. dne ravnanja s človeškimi viri na Otočcu podeljeno priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2009.

Na razpis, ki smo ga objavili že tretjič zapored, je letos prispelo pet prijav. Posredovani predlogi za podjetja, projekte in posameznika dokazujejo, da se podjetja in ustanove vse bolj zavedajo, da so za uspešno poslovanje pomembni sodelavci. Ob tem pa razveseljuje dejstvo, da je kljub gospodarski in družbeni krizi prisotna skrb za zdravje na delovnem mestu in izven dela ter za kakovost medsebojnih  odnosov. 

Ocenjevalna komisija je prijave skrbno pregledala in soglasno odločila, da se letošnje priznanje Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2009 podeli podjetju Revoz, za projekt Razmigajmo življenje.

V obrazložitvi je komisija zapisala:

Primer dobre prakse podjetja Revoz »Razmigajmo življenje« predstavlja primer dejanske skrbi za zadovoljstvo zaposlenih, s posebnim poudarkom na spodbujanju, gojenju in razvoju zdravega življenja kot vrednote. Skuša izboljšati kakovost življenja zaposlenih ter hkrati promovirati zdravje posameznika  kot pomembno vrednoto delodajalca. Vsebina kot taka v pristopu ni nova, odličnost pristopa pa je v njegovi sistemski razširjenosti prek celotne strukture podjetja ki, kar je najpomembnejše, s svojim pristopom animira zaposlene k zdravemu življenju tudi v zasebnem življenju. Ravno ta preplet skrbi za zdravje zaposlenih v delovnem in zasebnem okolju s svojo preprostostjo zagotavlja široko in dolgoročno razširjenost med celotno strukturo zaposlenih. Projekt je dejansko zaživel, zaposleni so ga vzeli za svojega in nekateri zaposleni prenesli tudi v osebno življenje. Še posebej pomembno je, da se projekt nanaša na leto 2009, ko je bila zaradi gospodarske krize v mnogih podjetjih skrb za zdravje porinjena na obrobje. »Razmigajmo življenje« je projekt, ki uspešno tlakuje in plemeniti odnos med delavcem in delodajalcem in je vreden posnemanja, saj dokazuje, da je za boljše počutje in zdravje velikokrat pomembno le malo časa in dobre volje ter pripravljenosti. Ima pa to lahko izjemne pozitivne učinke za dobre medsebojne odnose in boljšo poslovno uspešnost.

Prav zato je bila ocenjevalna komisija mnenja, da je treba navedeni projekt nagraditi kot spodbudo drugim podjetjem, da tudi razmislijo o podobnih projektih, ki spodbujajo skrb za zdravje in bogatijo medsebojne odnose.

Več o projektu v predstavitveni zloženki in filmu Razmigajmo življenje. 

Nazaj