Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakon o zaščiti prijaviteljev – vzpostavitev prijavnih poti

Zakon o zaščiti prijaviteljev – vzpostavitev prijavnih poti

24.5.2023 - 23. maja 2023 je potekel rok za vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, in sicer za državne organe in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi. Osebe, ki zaznajo kršitev predpisov v svojem delovnem okolju, lahko to prijavijo v svoji delovni organizaciji. Zaupniki, ki bodo obravnavali njihovo prijavo, ne smejo razkriti identitete prijaviteljev.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) - ZZPri prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Rok za vzpostavitev prijavnih poti je do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ter do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

Notranja prijavna pot

Vzpostavitev poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije obsega:

  • imenovanje zaupnika,
  • opredelitev naslova za prejem prijave ter
  • sprejem notranjega akta z opisom posebnosti obravnave prijave, pri kateri pa ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Zunanja prijava

Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev je možna tudi tako imenovana zunanja prijava, ki pride v poštev, ko notranja prijava ne bi bila učinkovita ali pa zavezanec (še) ni vzpostavil notranje prijavne poti. Organi za zunanjo prijavo (24) so določeni v 14. členu ZZPri glede na njihovo splošno nadzorno oziroma inšpekcijsko pristojnost.

Zunanja prijava preko e-uprave

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v sodelovanju z organi za zunanjo prijavo pripravilo možnost podaje podpisane ali anonimne zunanje prijave po ZZPri preko e-uprave https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki.html. V začetni fazi bo zunanjo prijavo prek e-uprave mogoče oddati 11 organom za zunanjo prijavo, ostalim pa preko njihovega posebnega elektronskega naslova. Seznam vseh organov je dostopen na zgornji povezavi e-uprave.

Podpora Komisije za preprečevanje korupcije

Center za zaščito prijaviteljev pri Komisiji za preprečevanje korupcije opravlja sistemsko vlogo na področju zaščite prijaviteljev. Osnovne informacije po ZZPri so dostopne na strani https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/zascita-prijaviteljev/. Za vprašanja prijaviteljev ali zavezancev za vzpostavitev prijavnih poti pa ima poseben naslov: zzpri@kpk-rs.si. 

Gradiva za zavezance za vzpostavitev prijavne poti in zaupnike

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije med marcem in majem 2023 pripravilo vrsto spletnih seminarjev za zavezance in zaupnike. Gradiva s seminarjev in ostala gradiva (vzorec notranjega akta, vzorec prijave, splošne informacije, navodila za prilagoditev evidentiranja v Spis in Krpan so dostopna na spletni podstrani Ministrstva za pravosodje. Podporno vlogo sicer v nadaljevanju prevzema Komisija za preprečevanje korupcije.

 

Vir in foto: gov.si

Nazaj