Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za inovativnost

Hitrejši in cenejši postopki pri varovanju izumov za slovenska podjetja

Hitrejši in cenejši postopki pri varovanju izumov za slovenska podjetja

5.9.2023 - Podpis Delovnega sporazum med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah bo omogočil hitrejše pridobivanje kakovostnih informacij v postopkih podelitve patenta. Prijavitelji evropskih in mednarodnih patentnih prijav bodo imeli za izum, ki ga bo predhodno preveril Evropski patentni urad, lahko še dodatne finančne ugodnosti.

Nedavno sprejeta novela Zakona o industrijski lastnini omogoča, da Urad za intelektualno lastnino lahko sklepa pogodbe z drugimi uradi in organizacijami za zagotovitev novih informacijskih storitev urada. Sklenitev sporazuma omogoča prijaviteljem nacionalnih patentnih prijav, da že v nekaj mesecih po vložitvi prijave pridobijo kakovostno informacijo o tem, ali njihov izum izpolnjuje pogoje za podelitev patenta.

Evropska patentna organizacija omogoča uradom, s katerimi ima sklenjen tak sporazum, sklenitev dodatnega sporazuma, ki nekaterim prijaviteljem omogoča uveljavljanje finančnih olajšav. Evropski patentni urad namreč za poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem, kadar je ta vložena preko urada, s katero ima sklenjen sporazum, nekaterim prijaviteljem (fizične osebe, univerze in neprofitne raziskovalne ustanove ter mala in srednje velika podjetja) prizna finančno olajšavo v višini kar 80 % cene storitve, in sicer za do največ 400 nacionalnih patentnih prijav letno.

Dodatne finančne ugodnosti bi bili lahko deležni tudi prijavitelji nacionalne patentne prijave (za katero bi poizvedbo o stanju tehnike že naredil Evropski patentni urad), kadar bi za isti izum vložili še evropsko patentno prijavo po Evropski patentni konvenciji ali mednarodno patentno prijavo.

 

Vir: gov.si

Nazaj