Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Anketa o zaposlovanju tuje delovne sile

Anketa o zaposlovanju tuje delovne sile

7.9.2023

Se tudi vaše podjetje sooča s pomanjkanjem delovne sile in namerava kadrovsko vrzel zapolniti tudi z zaposlovanjem tuje delovne sile iz tako imenovanih tretjih držav? Bi bili okvirne kadrovske potrebe vašega podjetja pripravljeni deliti tako, da sodelujete v kratki anketi?

Z anketo želimo gospodarske zbornice pridobiti vpogled v trenutne in bodoče kadrovske potrebe podjetij, po posameznih deficitarnih poklicih. Izsledki nam bodo v pomoč pri zastopanju interesov gospodarstva v komunikaciji z odločevalci. Anketa je anonimna.

ANKETA

Nazaj