Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V veljavi novela Zakona o delovnih razmerjih

V veljavi novela Zakona o delovnih razmerjih

21.11.2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (oznaka ZDR-1D), ki velja od 16. novembra 2023, prinaša naslednje novosti: oskrbovalski dopust; pravico do odklopa; pravico do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; pravice za žrtve nasilja v družini; pravico do predlog delavca za opravljanje dela na domu; daljše obdobje za prenos neizrabljenega letnega dopusta; nove obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi; subsidiarna odgovornost pogodbenika za izplačilo plače delavcem v gradbeništvu.

Vključuje pa tudi določene dopolnitve obstoječih določb: nova pravila zadržanja učinkovanja odpovedi predstavniku delavcev; nova pravila pri pisnem opozorilu pred krivdno odpovedjo; nova pravila glede trajanja poskusnega dela pri pogodbi za določen čas; višje nadomestilo plače agencijskemu delavcu za čas, ko ne dela; nova pravila pri obravnavi predloga delavca za drugačno razporeditev delovnega časa; krajši dopusten delovni čas otrok, mlajših od 15 let; dopolnitev neutemeljenih odpovednih razlogov.

Celotno besedilo zakona >

Nazaj