Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nove elektronske storitve na portalu SPOT

Nove elektronske storitve na portalu SPOT

21.11.2023

Na portalu SPOT so na voljo novi elektronski postopki, ki poslovnim subjektom olajšujejo poslovanje z državo.

Prva dva e-postopka, ki sta pod vsebinsko pristojnostjo Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (kratica: JAZMP), sta namenjena poslovnim subjektom, ki se morajo registrirati za opravljanje dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov. Prvi postopek je namenjen specifično registraciji proizvajalcev, pooblaščenih predstavnikov proizvajalca in proizvajalcev pripomočka/pripomočkov po meri, drugi postopek pa je namenjen specifično registraciji distributerjev oziroma uvoznikov medicinskih pripomočkov. Oba nova e-postopka skupaj nadomeščata do sedaj veljaven elektronski postopek namenjen registraciji poslovnih subjektov na področju medicinskih pripomočkov, s tem pa so ukinjena tudi obstoječa pooblastila.

Več informacij o vsebini in e-postopku za registracijo distributerja oz. uvoznika medicinskih pripomočkov >>

Več informacij o vsebini in e-postopku za registracijo proizvajalca, pooblaščenega predstavnika proizvajalca, proizvajalca pripomočka po meri >>

Tretji e-postopek je pod vsebinsko pristojnostjo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (kratica: MOPE) in je namenjen poslovnim subjektom, ki se morajo vpisati v evidenco prevoznikov odpadkov, v evidenco trgovcev z odpadki ali v evidenco posrednikov z odpadki oziroma javiti spremembo podatkov, ki so v posamezni evidenci.

Več informacij o vsebini in e-postopku za prevoznike odpadkov >>

Več informacij o vsebini in e-postopku za trgovce z odpadki >>

Več informacij o vsebini in e-postopku za posrednike z odpadki >>

Za oddajo potrebujete digitalno potrdilo in registracijo v SI-PASS. V imenu vašega podjetja lahko vlogo odda pooblaščena oseba. Ker gre za nove e-vloge morate tudi že obstoječi uporabniki portala SPOT, ki boste za oddajo teh vlog pooblastili drugo osebo, urediti pooblastilo za nove postopke.

Koristne povezave:

Pooblaščanje za delo prek portala SPOT

Pogoji za uporabo e-postopkov in prijava v portal SPOT

Seznam vseh elektronskih postopkov na portalu SPOT

 

Vir: SPOT

Nazaj