Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izvajanje ZČmIS-1 - izdajanje potrdil A1 v letu 2023 in v letu 2024

Izvajanje ZČmIS-1 - izdajanje potrdil A1 v letu 2023 in v letu 2024

18.12.2023

Obveščamo vas, da se bodo novosti, ki jih za postopek izdaje potrdil A1 prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), na ZZZS pričele izvajati 1. 1. 2024. Skladno z novostmi zakona bo nadgrajen tudi elektronski postopek za pridobitev potrdila A1 in spremembo obdobja veljavnosti potrdila A1 na portalu SPOT.

Postopek oddaje vloge za izdajo potrdil A1 bo do 29. 12. 2023, do 13. ure (tj. do zadnjega delovnega dne v letošnjem letu) potekal pod pogoji, ki izhajajo iz sedanje zakonodaje. Vlagatelje opozarjamo, da lahko vlogo za izdajo potrdila A1 oddajo 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve, zato priporočamo, da vlogo uredijo pravočasno. Nezaključene vloge za izdajo potrdil A1 (osnutke) zaključite in oddajte najkasneje do 29. 12. 2023, do 13. ure, sicer bodo izbrisane. Uporabniki bodo o izbrisu obveščeni s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo oz. portala SPOT. Pri oddaji vloge za izdajo potrdil A1 bodite pozorni na ustreznost podatkov in oddanih prilog, saj je popolna vloga pogoj za izdajo potrdila A1. V času od 29. 12. 2023 do 4. 1. 2024 vlog na portalu SPOT ne bo mogoče oddajati. Vloge za izdajo potrdil A1 bo po novem ZČmIS-1 možno vložiti od 4. 1. 2024, od 18. ure dalje. Opozarjamo, da vlog za izdajo potrdil A1 ne bo možno oddati za preteklo obdobje čezmejnega izvajanja storitev.

Novost, ki jo prinaša ZČmIS-1, je namreč regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitev ali samozaposlitev opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU. Določeni so pogoji za čezmejno izvajanje storitev pravnih in fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, če delavec za enega delodajalca običajno opravlja delo v najmanj dveh državah članicah EU ali oseba običajno opravlja samozaposlitveno dejavnost v najmanj dveh državah članicah EU. V postopku izdaje potrdila A1 po 13. členu Uredbe 883/2004 se bodo preverjali pogoji, kot jih določa novi zakon.

Za pravilno postopanje in preostali čas do izteka meseca decembra 2023 si oglejte: Na področju izdaje potrdil A1 se z novim letom uvajajo spremembe | SPOT (gov.si)

 

Vir: Pravna služba GZS

Nazaj