Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Alternativno reševanje sporov na področju intelektualne lastnine

Alternativno reševanje sporov na področju intelektualne lastnine

22.2.2024 - Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je pripravil brošuro o mediaciji kot eni izmed oblik alternativnega reševanja sporov (ARS) v primerih sporov na področju intelektualne lastnine. V njej so med drugim predstavljene prednosti mediacije in informacije, kako mediacija običajno poteka. Brošura je na voljo v slovenskem jeziku.

Intelektualna lastnina (kot so znamke, modeli, patenti in avtorske pravice) je osnovno sredstvo. Podobno kot pri drugih poslovnih sredstvih, lahko do sporov v zvezi z intelektualno lastnino pride, kadar podjetja kršijo pravice intelektualne lastnine. Spori lahko privedejo do dolgotrajnih, nepredvidljivih in dragih pravdnih postopkov. Stroški ne nastanejo le z vidika stroškov za zastopanje in sodnih taks, ki so potrebni za sprožitev pravdnega postopka, temveč tudi z vidika časa, porabljenega za vodenje postopkov. Poleg tega je področje intelektualne lastnine še zlasti pogosto predmet čezmejnih sporov.

Mediacija in drugi načini alternativnega reševanja sporov lahko izboljšajo učinkovitost postopka reševanja sporov. Brošura ARS - Mediacija v sporih na področju intelektualne lastnine v slovenskem jeziku ponuja koristne informacije o prednostih mediacije in poteku samega postopka.

 

Vir in foto: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Nazaj