Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Masovna javna objava letnih poročil za leto 2023

Masovna javna objava letnih poročil za leto 2023

23.4.2024

AJPES je 22. 4. 2024 objavil letna poročila za leto 2023. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2023 javno objavljenih:

  • 70.174 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 3 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi, 109 revidiranih letnih poročil in 10 konsolidiranih letnih poročil),
  • 50.411 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
  • 2.863 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
  • 22.506 letnih poročil društev (od tega 10 revidiranih letnih poročil),
  • 87 letnih poročil nepridobitnih organizacij in
  • 0 poročil o plačilih vladam.

Za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva, nepridobitne organizacije (politične stranke in kolektivne organizacije), pravne osebe javnega prava so javno objavljena tudi zaključna poročila, ki jih morajo sestaviti v primeru začetka stečaja, likvidacije ali prenehanja.

Preverite v JOLP >

 

Vir in foto: AJPES

Nazaj