Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Stališče GZS

Vztrajanje Agencije za energijo je zgrešeno

Vztrajanje Agencije za energijo je zgrešeno

24.4.2024

»Na GZS obžalujemo, da Agencija za energijo kljub pozivom Ministrstva za okolje, podnebje in prostor in analizi GZS novega sistema omrežnin v gospodarskih subjektih vztraja pri svoji odločitvi. Verjamem, da sta na potezi sedaj Vlada in ministrstvo, da določijo dvoletno prehodno obdobje, kot ga je ministrstvo predlagalo,« je poudarila Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, po sinočnji odločitvi Agencije za energijo. Pozdravlja edino, da je Svet Agencije za energijo Agenciji naložil, da ‘še naprej zbira informacije in argumente, ki bi lahko vplivali na morebitno dopolnitev metodologije’. »Pričakujem, da bodo pri tem upoštevali tudi izračune naše analize,« je dodala.Prav ta analiza je zelo jasno pokazala, da bodo po novem sistemu omrežnin nekatere uporabniške skupine izpostavljene izrazitemu, tudi več stoodstotnemu povišanju omrežnin.

Ob tem je Nahtigal ponovila, da potrebuje gospodarstvo poleg prehodnega obdobja, kakršnega je že predlagalo ministrstvo, skrajšanje trajanja časovnih blokov in stroškovno sprejemljivejše prilagajanje odjema; znižanje tarifnih postavk za odjem in moč v vseh uporabniških skupinah oz. postopno zviševanje tarifnih postavk, pri čemer bi morala biti večja teža na omrežnini za energijo, ker poda višjo in hitrejšo finančno spodbudo za prilagajanje odjema; večje stroškovno razlikovanje med tarifnimi postavkami posameznih časovnih blokov za večji finančni učinek za končnega odjemalca; poenotenje cenovnih signalov ter obračun omrežnine za moč glede na realizirano moč v posamičnem mesecu brez »penaliziranja« presežka določene obračunske moči.

Nazaj