Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija računovodij

Podajte mnenje na pojasnila k slovenskim računovodskim standardom 2024

Podajte mnenje na pojasnila k slovenskim računovodskim standardom 2024

22.5.2024 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prejelo prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k Pojasnilu 1 k Okviru Slovenskih računovodskih standardov (2024) – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in soglasje k Pojasnilu 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 2 (2024) – Emisijski kuponi. Preden ministrstvo poda odločitev o soglasju, poziva zainteresirane osebe, da podajo svoje mnenje.

Vsebina novih pojasnil

Pojasnilo 1 k Okviru Slovenskih računovodskih standardov (2024) – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost (Pojasnilo 1 k Okviru SRS 2024) in Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 2 (2024) – Emisijski kuponi (Pojasnilo 1 k SRS 2 2024) je 23. aprila 2024 sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na predlog Komisije za slovenske računovodske standarde.

Pojasnilo 1 k Okviru SRS (2024) ureja računovodenje povečanja ali zmanjšanja terjatev za vstopni davek na dodano vrednost zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega davka na dodano vrednost, medtem ko Pojasnilo 1 k SRS 2 (2024) ureja računovodenje emisijskih kuponov.

Obe pojasnili sta v preteklosti že obstajali. Ko so prenehali veljati Slovenski računovodski standardi 2016 (SRS 2016), so prenehala veljati tudi vsa pojasnila k SRS 2016.

Pojasnilo 1 k Okviru SRS (2024) je vsebinsko dopolnjeno tako, da vključuje tudi naložbene nepremičnine. V Pojasnilu 1 k SRS 2 (2024) pa se spremembe nanašajo predvsem na določneje opredeljeno vrednotenje obveznosti za izročitev emisijskih kuponov ter prepoznavo stroškov na tej podlagi.

Postopek sprejema novih pojasnil

Zakon o gospodarskih družbah določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo slovenski računovodski standardi in pojasnila slovenskih računovodskih standardov, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočiti zainteresiranim osebam, da podajo mnenje.

Zato vse zainteresirane osebe vabijo, da podajo mnenje k Pojasnilu 1 k Okviru SRS (2024) in Pojasnilu 1 k SRS 2 (2024) na elektronski naslov ministrstva gp.mgts@gov.si do vključno 5. junija 2024.

Pojasnilo 1 k Okviru SRS 2024 >

Pojasnilo 1 k SRS 2 2024 >

 

Vir: gov.si

Nazaj