Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo

Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo

4.6.2024 - Ministrstvo za finance je v javno obravnavo predložilo prvi paket predlogov davčnih sprememb, s katerim želi podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodano vrednost. Zainteresirana javnost lahko komentarje na predloge odda do 3. julija 2024.

V okviru priprav predlogov davčnih sprememb so bili identificirani ključni razvojni izzivi obstoječega davčnega sistema, ki bi jih bilo smiselno podpreti z ustrezno oblikovanimi davčnimi ukrepi. 

Ključni del paketa predlogov davčnih sprememb so razvojno naravnani ukrepi s ciljem podpore dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo za naslavljanje hitrejšega zmanjševanja zaostanka za državami, ki veljajo za inovacijske voditeljice. Z uvedbo ugodnejše davčne obravnave v obliki zmanjšane dohodnine v višini sedmih odstotkov prejete plače bomo podprli pogoje za dvig dodane vrednosti gospodarstva. Gre za ukrep, namenjen privabljanju visoko kvalificiranih kadrov. Ta bo veljal za Slovence, ki so bili nerezidenti Slovenije zaradi dela ali študija ter pridobivanja izkušenj v tujini vsaj pet let, ali tuje državljane, na novo zaposlene v Sloveniji, vsi pa morajo biti mlajši od 40 let. Ugodnejšo davčno obravnavo bodo ti ključni kadri lahko koristili pet let. Poleg tega bomo olajšali nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, naslovili pa bomo tudi izzive inovativnih zagonskih podjetij pri nagrajevanju zaposlenih in zagotavljanju ustrezne likvidnosti v začetnih fazah poslovanja.

Drugi del paketa vključuje ukrepe za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema, pri katerih smo v čim večji možni meri prisluhnili predlogom gospodarstva. Med drugim gre za več ukrepov na področju davka na dodano vrednost, razširili bomo časovno obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod z enega na pet let, plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost so izključena iz obdavčitve.

Z ukrepi v tretjem delu paketa pa naslavljamo nekatere druge politike in cilje. Prilagojena bo obdavčitev sladkih pijač (z dodanim sladkorjem) in energijskih pijač ter alkohola in alkoholnih pijač (brez vina). Za naravne sadne sokove in vode brez dodanega sladkorja bo v veljavi ostala znižana stopnja DDV. Ta ukrep namreč ni namenjen pridobivanju dodatnih javnofinančnih virov, ampak z njim podpiramo doseganje ciljev na področju javnega zdravja.

Na ministrstvu so ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov ter dodatni preučitvi predstavljenih rešitev preoblikovali izhodiščni predlog o izdajanju računov na avtomatih za prodajo blaga, s katerim so prvotno želeli nasloviti predvsem opozorila dela gospodarstva o nelojalni konkurenci in izboljšati davčni nadzor. Po novem predlogu Ministrstva za finance, pri oblikovanju katerega so naslovili tudi opozorila glede doseganja okoljskih ciljev, izdaja računov na avtomatih za prodajo blaga in na avtomatih za prodajo storitev po izteku prehodnega obdobja ne bo obvezna, obvezno bo le sporočanje podatkov o prodaji davčnemu organu. Cilj tako izhodiščnega kot tudi preoblikovanega ukrepa je prispevati h krepitvi davčne kulture in izpolnjevanju davčnih obveznosti ter krepitvi učinkovitosti davčnega nadzora. Predlog bo pozitivno vplival na konkurenčnost gospodarskih panog, v okviru katerih je že sedaj obvezno davčno potrjevanje računov.

Pripravljeni ukrepi so vključeni v spremembe Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davčnem postopku, Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakona o davčnem potrjevanju računov ter v Uredbo o določitvi zneska trošarin za alkohol in alkoholne pijače.

Predlogi so objavljeni na portalu eDemokracija.

Gre za prvi paket davčnih sprememb, ki bodo predvidoma uveljavljene v začetku naslednjega leta. 

 

Vir: gov.si

Nazaj