Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sprememba uredbe o izjemnih trgovinskih ukrepih za države Zahodnega Balkana

27.12.2010

Od Ministrstva za gospodarstvo RS smo prejeli obvestilo v zvezi z uvoznimi carinami pri uvozu blaga s poreklom iz Zahodnega Balkana, ki utegne vplivati na vaše poslovanje v prvih mesecih prihodnjega leta. 

Novembra 2010 je bil v okviru Odbora za trgovinsko politiko obravnavan predlog spremembe uredbe o izjemnih trgovinskih ukrepih za države Zahodnega Balkana, katerih veljavnost se izteče konec letošnjega leta.

Sprememba uredbe ob pravočasnem sprejetju (tj. še pred koncem letošnjega leta) naj ne bi prinesla bistvenih sprememb, vendar po neuradnih informacijah kaže, da bo uredba sprejeta šele nekje do pomladi 2011.

Uredba bo sicer vsebovala določbo o veljavnosti "za nazaj". Kljub temu pa utegne to posameznim podjetjem povzročiti težave, saj bodo morali ob uvozu za določene proizvode po 1. 1. 2011 plačati polno carino, predvsem pri uvozu iz Kosova, kjer ne velja stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.

Pri uvozu iz drugih držav Zahodnega Balkana pa bodo težave nastopile pri uvozu določenih kmetijskih proizvodov, kjer so pogoji uvoza po stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu slabši kot po uredbi o izjemnih trgovinskih ukrepih. Ko bo uredba sprejeta, bodo podjetja na podlagi določb o veljavnosti "za nazaj" lahko uveljavljala povračilo plačanih carin.

Nazaj