Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Stališče gospodarstva Dolenjske in Bele krajine o poteku osrednjega dela 3. razvojne osi

27.6.2008 - 6. seja UO GZDBK

Upravni odbor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v torek, 17. junija 2008, v prostorih GZDBK v Novem mestu, obravnaval variante poteka osrednjega dela 3. razvojne osi.

Upravni odbor predlaga takšen potek osrednjega dela 3. razvojne osi, ki bi potekal od Celja proti Zidanemu mostu, Radečam in nato po povsem novi trasi proti Mokronogu. Od tam naj se izvede zahodna povezava proti Trebnjemu in na vzhodni strani v smeri Dobruške vasi. Dodatno je potrebno pri Zidanem mostu izvesti kvalitetno povezavo proti Hrastniku.

Člani upravnega odbora ocenjujejo, da bi bila takšna varianta primerna in sprejemljiva za lokalno gospodarstvo in bi hkrati omogočila hitrejši in varnejši dostop delovne sile iz Zasavja v osrednjo Dolenjsko.

Nazaj