Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum kadrovske prakse

Na obisku v NEK

Na obisku v NEK

28.9.2011

23. 9. 2011 je 34 članov Sekcije za ravnanje s človeškimi viri in Društva za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine obiskalo Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Predstavitev kadrovske prakse NEK je potekala v dveh delih. V prvem delu, ki je potekal v Kulturnem domu Krško, so si udeleženci ogledali informativni film o NEK, po ogledu filmu pa jim je Ida Novak Jerele, zadolžena za odnose z javnostmi, predstavila tako vodenje in delovanje elektrarne, kot dejstva o proizvodnji električne energije ter varnostnih ukrepih. Procese zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja je prisotnim pojasnila Karmen Starc, vodja kadrovskih zadev. Predavanju je sledil odhod v elektrarno, kjer so si prisotni, razdeljeni v dve skupini, ogledali nejedrski del elektrarne.

Nazaj