Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javno povabilo za sofinanciranje izobraževanja zaposlenih

30.9.2011

Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 28. 9. 2011 objavil Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012 (UIZ 2011/2012). Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 4.000.000,00 EUR. Ponudbe lahko ponudniki vložijo najpozneje do 28. 10. 2011.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Projekti lahko vključujejo splošna in/ali posebna usposabljanja. Sem sodijo tudi redno  razpisana izobraževanja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (glejte Koledar dogodkov), kot tudi izobraževanja za zaključene skupine, prilagojena posameznemu podjetju. Vljudno vas vabimo, da pišete na info@gzdbk.si in skupaj bomo sooblikovali primerne vsebine.

Upravičeni stroški javnega povabila so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od izdaje obvestila sklada o odobritvi sredstev izbranemu ponudniku, do vključno 20. 9. 2012 in bodo plačani najpozneje do 28. 9. 2012. Strošek DDV ni upravičen strošek in ga nosi ponudnik sam. Strošek DDV ne sme pomeniti deleža zasebnih virov ponudnika za upravičene stroške projekta. Prav tako sta v okviru tega javnega povabila neupravičena tudi stroška usposabljanja za varstvo pri delu, ki ga morajo zaposleni opraviti zaradi zakonskih določil in individualna usposabljanja (npr. coaching, individualna managerska usposabljanja).

Več informacij o javnem povabilu >

Nazaj