Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri za leto 2010

Priznanje podeljeno projektu Infotehne - Krepitev pripadnosti zaposlenih skozi prizmo usklajevanja kariere z zasebnim življenjem

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri za leto 2010 je podjetje Infotehna Skupina.

20.10.2011 - Danes je bilo v okviru 4. dne ravnanja s človeškimi viri na Otočcu podeljeno priznanje za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2010.

Na podlagi razpisa, ki ga objavljamo pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine že četrto leto zapored, je letos ocenjevalna komisija kot vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, izbrala projekt. Za priznanje se lahko namreč potegujejo ali podjetja ali projekti ali posamezniki, ki izkazujejo dobro prakso ravnanja s človeškimi viri. Kakovostni primeri ravnanja s človeškimi viri so za našo regijo spodbudno dejstvo, da je kljub gospodarski in družbeni krizi v podjetjih Dolenjske in Bele krajine prisotna skrb za zaposlene na delovnem mestu in izven dela ter kakovost medsebojnih odnosov.

Ocenjevalna komisija je soglasno odločila, da se letošnje priznanje za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2010 podeli podjetju INFOTEHNA Skupina, d. o. o. iz Novega mesta za projekt Krepitev pripadnosti zaposlenih skozi prizmo usklajevanja kariere z zasebnim življenjem.

V obrazložitvi je komisija zapisala:

Primer dobre prakse podjetja INFOTEHNA »Krepitev pripadnosti zaposlenih skozi prizmo usklajevanja kariere z zasebnim življenjem« predstavlja primer dejanske skrbi za zadovoljstvo zaposlenih. Predlagani projekt je vzoren primer ravnanja z zaposlenimi, ki dokazuje, da lahko tudi v majhnih podjetjih kakovostno razvijamo področje človeških virov, in sicer predvsem na področju pripadnosti podjetju, dobrih medsebojnih odnosih, izobraževanja in razvoja zaposlenih ter spodbujanja inovativnosti.

Prav zato je bila ocenjevalna komisija mnenja, da je treba navedeni projekt nagraditi s priznanjem kot spodbudo drugim (tudi manjšim) podjetjem, da razmislijo o podobnih projektih, ki spodbujajo skrb za zaposlene in bogatijo medsebojne odnose v delovnih okoljih.

Več o nagrajenem projektu si lahko preberete v predstavitveni zloženki.

Nazaj