Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Čezmejna e-regija

Idejo o e-regiji je prvič predstavila slovenska delegacija v odboru Tehnologije informacijske družbe Evropske komisije (Information Society Technologies Committee, ISTC) na sestanku odbora v Bruslju 20. septembra 2000. Od takrat so bili v Sloveniji ali v povezavi z njo organizirani številni dogodki, ki so prispevali k temelju medobčinske pobude: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji.

Sodelujoči v slovenski medobčinski pobudi si želimo, da bi podonavska regija, kjer je 14 držav z zelo različnimi stopnjami uveljavljenosti e-rešitev in e-storitev, postala zgleden primer. To je zlasti pomembno v luči podobnih regionalnih pobud, kajti tako se manjša tekmovalnost med regijami in se odpirajo možnosti za širše medsebojno sodelovanje.

GZDBK se je pobudi pridružil s prototipom e-račun, kot podpornik pa sodeluje še pri nekaterih drugih prototipih. Namen vključitve v pobudo je promocija e-računa med MSP in proračunskimi porabniki tako na nacionalni ravni kot v drugih državah. Ključnega pomena je zagotoviti, da se bodo partnerji lahko medsebojno povezovali ter ustvarjali vseevropsko ali celo širše omrežje, ki bo pripomoglo k množičnemu sprejetju e-izdajanja in e-prejemanja računov, kar bo prineslo številne prednosti. Evropska komisija namreč želi, da e-izdajanje računov do leta 2020 postane prevladujoča metoda izdajanja računov v Evropi.

Več o pobudi si lahko preberete na spletni strani http://elivinglab.org/CrossBordereRegion/.