Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

POT - pomagajmo odkrivati talente

Če smo na začetku razmišljali predvsem o promociji tehnike in naravoslovja, lahko danes zapišemo, da želimo s projektom POT spodbujati tiste vrste znanj in izobraževanj, ki imajo velik potencial za prihodnost. Od začetnih delavnic na OŠ Šmihel in OŠ Mirna Peč (ko je bila osrednja tema pomen lesa v vsakdanjem življenju in možnosti pridobitve tehniškega znanja za področje lesarstva) danes razmišljamo o različnih vrstah dejavnosti, s katerimi želimo navduševati mlade o pomenu znanja, ki bo lahko pripeljalo do zaposlitve.

Ker je bil projekt zastavljen tako, da se lahko ves čas razvija, smo k projektu pritegnili Sekcijo seniorjev, ki je prevzela pobudo. Na delavnicah na OŠ Center in OŠ Brusnice so upokojeni strokovnjaki in menedžerji iz sekcije predstavili poklice, ki so jih opravljali. Tako so učenci dobili pregled nad kariero seniorjev ter iz prve roke izvedeli stvari, ki so jih za posamezno stroko morebiti zanimale.

Hkrati želimo s projektom povezati dejavnosti podjetij, strokovnjakov, dijakov, učencev, zaposlenih na osnovnih šolah, seniorjev skozi različne aktivnosti neformalnega izobraževanja (delavnice, tekmovanja, ekskurzije idr.). Zavedamo se, da do rezultatov ne bomo prišli čez noč, temveč bo za to potrebno daljše časovno obdobje,  zato bomo s širjenjem ideje nadaljevali.

K sodelovanju vabimo vse dolenjske in belokranjske osnovne šole in gimnazije ter druge vzgojno izobraževalne inštitucije in vse tiste, ki želijo z nami udejanjati poslanstvo projekta POT. 

Projektu sta se v letu 2011 pridružila tudi Gimnazija Novo mesto in Šolski center Novo mesto.

 

POSLANSTVO

Poslanstvo projekta je spodbujati mlade k odločanju za poklice, ki zahtevajo tehniška in naravoslovna znanja, tako da jim pomaga odkrivati njihove talente.