Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

POZA

Projekt smo poimenovali POZA, kar je kratica za Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih.

Projekt POZA je na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letih 2011 in 2012 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Finančna podpora s strani ZZZS je odobrena v višini 40 % vrednosti celotnega projekta, in sicer za obdobje od 1. 6. 2011 do 10. 11. 2012.

Projekt POZA vsebuje sklop izobraževalno-vzgojnih aktivnosti, o preprečevanju, obvladovanju in zmanjševanju absentizma, namenjene delodajalcem in delavcem. To so delavnice, seminarji, posvet, okrogla miza in oblikovanje priročnika modela POZA na podlagi pilotnega testiranja v delovnem okolju.

Z aktivnostmi pri projektu POZA spodbujamo gospodarske subjekte, da znajo na zdravje zaposlenih pogledati širše kot le na odsotnost zaradi bolezni in s tem preprečevati in zmanjševati zdravstveni absentizem v delovnih okoljih.

Vsebine izobraževalno-vzgojnih aktivnosti se posvečajo zdravemu načinu življenja, prijaznemu in zdravju neškodljivemu delovnemu okolju, ustrezni komunikaciji in spoštljivemu odnosu, pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti posameznika, ter ustreznim socialnim razmeram, ki vplivajo na celovito zdravje zaposlenih.

Namen in cilji projekta POZA so:

  • oblikovati Model POZA – praktičen, učinkovit in dolgoročen model, ki bi delodajalcem pomagal preprečevati, nadzorovati, prepoznavati dejavnike absentizma in nenehno uvajati ukrepe za zmanjševanje zdravstvenega absentizema v delovnih okoljih;
  • razkrivati ter obravnavati razloge zdravstvenega absentizma;
  • osvetliti vprašanja ustrezne komunikacije, socialnih razmer ter pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti delavcev;
  • spodbujati preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje zdravstvenega absentizma;
  • krepiti vrednoto zdravja v delovnem okolju ter spodbujati prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje.