Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je avgusta 2019 objavil prejemnike sredstev za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov. V obdobju 2019 - 2022 bo podprtih 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.


Izbranih j bilo torej 10 kompetenčnih centrov, ki skupaj pokrivajo vseh 10 področij Strategije pametne specializacije, S4. Med njimi tudi Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo, katerega glavni nosilec in prijavitelj je Gospodasrka zbornica Dolenjske in Bele krajine. 

 

V odobrene kompetenčne centre je skupaj vključenih 327 podjetij, od katerih je 187 mikro, malih ali srednjih podjetij. Za čas trajanja projekta načrtujejo odobreni kompetenčni centri kar 22.352 vključitev v usposabljanja, ki bodo z razvojem ključnih kompetenc okrepila konkurenčnost slovenskih podjetij v svetovnem gospodarstvu.

 

Seznam izbranih projektov najdete tukaj.

 

 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada