Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu

Julija 2015 smo kot partner pričeli s sodelovanjem v projektu »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«, ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016.

Namen projekta je dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša. V okviru projekta bodo izvedene številne informativno-promocijske aktivnosti, kot so organizacija novinarske konference, strokovnih regijskih posvetov in nacionalnega posveta, izdajanje spletnega newslettra s področja promocije zdravja na delovnem mestu ter izvedba natečaja za delodajalce za izbor inovativnih in učinkovitih dobrih praks s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Nosilec projekta je Združenje delodajalcev Slovenije, poleg naše zbornice so ostali projektni partnerji Sindikat novinarjev Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Primorska gospodarska zbornica. Vsi sodelujoči v projektu pričakujemo, da bomo s projektom prispevali k povečanju izvajanja ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih organizacijah ter posledično k izboljšanju zdravja prebivalstva, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe zdravstvenih storitev.

O projektu vas bomo sproti obveščali, prav tako vas bomo povabili k sodelovanju pri posameznih projektnih aktivnostih. Verjamemo, da bomo s pomočjo projekta okrepili vaša in naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih.

Aktualne aktivnosti spremljajte na spletni strani www.zdravi-in-uspesni.si, na družbenem omrežju Facebook (profil Zdravi in uspešni) ali na Twitterju pod geslom @Zdravi_Uspesni.

_____________________________________________________________________________________

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.