Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pustolovski park Otočec

 

Dolenjska bo z letošnjim aprilom bogatejša za pustolovski park. Na idiličnem območju Otočca, v poslovni enoti Term Krka, se pripravljajo na otvoritev novega športno rekreacijskega kompleksa.

Spomladi 2012 so se začele priprave na izgradnjo Pustolovskega parka Otočec. Park je še ena od številnih in uspešnih športno rekreacijskih možnosti Term Krka, tako za domače kot za tuje goste in druge obiskovalce idiličnega Otočca. Vrednost projekta, ki je deloma sofinanciran s sredstvi LEADER, je ocenjena na približno 120 tisoč evrov. Otvoritev Pustolovskega parka Otočec bo 19. aprila 2013. Park bo v prostor umeščen z občutkom za okolje in bo obiskovalcem omogočal obilico zabave in izzivov. Prepričani smo, da bo tudi vam v veselje doživetje nekoliko drugačne rekreacije, kot ste jo bili v Termah Krka vajeni do sedaj. 

Vkolikor vas zanima več o Pustolovskem parku Otočec, vas vabimo k ogledu spletne strani Term Krka.

Dobrodošli!

 

Aktivnost se izvaja v okviru projekta »Pustolovski park Otočec«. Projekt je del NIP LAS DBK za leto 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.