Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Farma GRS

Farmacevtsko gospodarsko razvojno središče (Farma GRS) je ustanovljeno v partnerstvu podjetij iz farmacevtske in farmacevtsko-procesne dejavnosti. Družbo z omejeno odgovornostjo so lani februarja ustanovila podjetja oz. partnerji:

 • Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (Krka)
 • Metronik elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana, d. o. o. (Metronik)
 • Iskra PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej, d. o. o. (Iskra PIO)
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK)

Partnerstvo zagotavlja nove farmacevtske izdelke, nove tehnološke izdelke za farmacevtsko proizvodnjo, nove tehnologije in procese ter prispeva k energetsko, okoljsko in poslovno bolj učinkoviti farmacevtski proizvodnji. Gospodarska zbornica kot soustanovitelj zagotavlja podjetniško inkubatorstvo. Navedena kombinacija partnerjev je podlaga za tržno zanimivost izdelkov, tehnologij in razumevanje nadaljnjega razvoja panoge in širšega interesa industrije ter regije.

Farma GRS se je prijavila na javni razpis ministrstva za gospodarstvo za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR Razvojni centri slovenskega gospodarstva (Uradni list RS, št 62/2010) in uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 10.600.384,00 EUR. Vrednost celotnega projekta Farma GRS je 44.788.409,00 EUR.

Projekt in investicije so razdeljene v tri sklope:

 • investicija v raziskovalno razvojno dejavnost SA1,
 • investicija v razvojno dejavnost SA2,
 • investicija v proizvodno dejavnost SA3.

V okviru projekta se gradi nov Kemijsko razvojni center in investira sredstva v nakup raziskovalne in proizvodne opreme. Na dan 10. 2. 2012 je v Farmi GRS redno zaposlenih 36 raziskovalcev, ki se od 1. 5. 2011 ukvarjajo z razvojem novih izdelkov.

Struktura projekta Farma GRS:

 

Novo podjetje se pretežno ukvarja z razvojem in raziskavami, razviti izdelki in tehnologije pa se bodo v začetni fazi industrializirali in komercializirali prek ustanoviteljev.

Namen sodelovanja partnerjev je:

 • vzpostaviti infrastrukturo za razvoj novih izdelkov in tehnologij s področja farmacije in farmacevtskih procesov;
 • razviti nove izdelke in tehnologije ter procese za trg z utemeljeno dodano vrednostjo za paciente in panogo;
 • v projektu razviti rešitve za 15 – 20 zdravilnih učinkovin, 5 procesno/strojnih rešitev, doseči skupno vsaj 11 patentov in blagovnih znamk z mednarodnim elementom;
 • zavedajoč se pomena sredstev ESRR zagotoviti pozitivne učinke na panogo, akademsko sfero in okolje.

 

Vir: Miran Hvalec, Uspeh, marec 2012