Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan za leto 2019

ROK: 30. 10. 2019

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se oz. se bodo izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Škocjan:

1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 6.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 14005 -spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

  • za ukrep 1 v predvideni višini 4.000,00 EUR,
  • za ukrep 2 v predvideni višini 1.000,00 EUR,
  • za ukrep 3 v predvideni višini 1.000,00 EUR.

Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Škocjan in bili plačani v razpisnem obdobju od 28. 10. 2018 do 28. 10. 2019.

Vse dodatne informacije so vam v času uradnih ur na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/38-46-307, kontaktna oseba: Mateja Robek Zaletelj ali preko e-pošte: mateja.robek.zaletelj@obcina-skocjan.si.

Podrobnosti in razpisna dokumentacija >

Nazaj