Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Javni poziv 71SUB-SO19 - Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 7. 6. 2019, Stran: 1297

Predmet poziva: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno - stanovanjsko, stanovanjsko - poslovno in poslovno stavbo.

Več >

Nazaj