Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 5. 10. 2019

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

SPIRIT Slovenija je danes objavila razpis z naslovom»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022.« Z njim želi spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Okvirna višina sredstev je 2,8 mio EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo podjetja pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Več o javnem razpisu

 

Hkrati vas obveščamo, da v sodelovanu s Tiko Pro 17. 9. 2019 organiziramo dogodek Razpisi nepovratnih sredstev za podjetja in podjetnike, na katerem bodo udeleženci pridobili nazorne informacije o aktualnih in uporabnih razpisih, ki so trenutno objavljeni ter najavljeni.

Nazaj