Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 15. 11. 2019

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2019

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:

A. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil

B. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in

C. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj

Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij in dotacij.

Več >

Nazaj