Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 30. 9. 2019, do 14. ure

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2019«

Predmet povabila: Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v eni izmed občin, ki sofinancirajo program: Črnomelj, Metlika, Semič in Žužemberk. Sofinancira se do 50 % upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2018 do 22. 9. 2019, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Več >

Nazaj