Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)«

Na podlagi sklepa o novem roku št. 4301-125/2018/128 z dne 2. 8. 2019, je objavljen novi rok za odpiranje za »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)«.

Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 4. 10. 2019. Vloge, ki bodo prispele za tretje odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem in drugem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za tretje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Nazaj