Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

ROK: 20. 10. 2020, do 14. ure

Javno povabilo - »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2020«

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Subvencija je namenjena za:

 • namenski krediti v materialne in nematerialne investicije,
 • krediti za obratna sredstva in
 • krediti za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest.

Več >

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Dolenjske Toplice, Mestna občina Novo mesto, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.

Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2020 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

 • Dolenjske Toplice 4.000,00 EUR
 • Mestna občina Novo mesto 15.000,00 EUR
 • Mirna 2.000,00 EUR
 • Mirna Peč 2.000,00 EUR
 • Mokronog-Trebelno 1.000,00 EUR
 • Straža 2.000,00 EUR
 • Šentjernej 12.000,00 EUR
 • Škocjan 1.000,00 EUR
 • Žužemberk 5.000,00 EUR

Skupaj 44.000,00 EUR

 

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran: www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban, e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si, Tel: (07) 33 72 987.

Razpisna dokumentacija: Celotno Povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu: www.rc-nm.si.

Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Nazaj