Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 30. 10. 2020

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan za leto 2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se oz. se bodo izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Škocjan:

  • naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  • svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  • promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Več >

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 6.000,00 EUR.

Višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

  • za ukrep 1 v predvideni višini 4.000,00 EUR,
  • za ukrep 2 v predvideni višini 1.000,00 EUR,
  • za ukrep 3 v predvideni višini 1.000,00 EUR.

 

Dodatne informacije: Občina Škocjan, kontaktna oseba: Petra Pozderec, Tel: (07) 38-46-300, e-pošta: petra.pozderec@obcina-skocjan.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Škocjan: www.obcina-skocjan.si.

Nazaj