Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Udeležba v obveznem pobotu je pogoj za pridobitev kredita s poroštvom RS

Na podlagi sprejetih interventnih ukrepov boste lahko pri bankah in hranilnicah zaprosili za odobritev likvidnostnega kredita s poroštvom države. Med pogoji za prevzem poroštva je tudi vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES. Še ne sodelujete v pobotu?

Preverite, kako se vključiti v sistem ePobot >

Nazaj