Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Javni poziv 80EV-PO20 Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

OBJAVA: Uradni list RS, št. 21/20.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) v obliki:

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita z ugodno obrestno mero.

Finančna spodbuda se dodeli za:

  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
  • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil.

Vozila, ki so predmet finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Dokumentacija je dostopna na tej povezavi.

Nazaj