Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021

P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti. 

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave ter obdelave lesa in lesnih tvoriv ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 s krepitvijo naložb v posodobitev tehnološke opreme podjetij.

 

Javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0«

Nazaj