Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: do leta 2023 oz. do porabe sredstev

Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

SPS je 12. 2. 2021, v Uradnem listu RS št 19/2021 in na svoji spletni strani objavil skupaj 13 vavčerskih pozivov, in sicer:

VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti

VAV-2 Vavčer za patente, modele, znamke

VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

VAV-5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

VAV-8 Vavčer za digitalni marketing

VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije

VAV-10 Vavčer za kibernetsko varnost

VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb

VAV-12 Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

VAV-13 Vavčer za prenos lastništva

VAV-14 Vavčer za prototipiranje

Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristijo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd.). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):

Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.).

Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.

Podjetje ne sme biti v težavah ( v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).

Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.

Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.

Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.

Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.

Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

*Specifični pogoji za posamezen vavčer pa so definirani v vsakemu javnemu pozivu za vsak vavčer posebej, zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.

Postopek pridobitve vavčerjev je enostaven, hiter in brez stroškov: Za vsak vavčer je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javni poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/. 

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge:

Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino Lokacije, SPIRIT Slovenija).

Za vse dodatne informacije glede vavčerjev pa lahko kadarkoli pišete tudi direktno na SPS na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

 

Vir: SPS

Nazaj