Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obsežna dodatna evropska sredstva za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sporoča, da je zaradi velikega izkazanega interesa prijaviteljev odobrila dodatna evropska sredstva za »Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID-19«, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, po novem znaša dobrih 14,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 10,5 milijona evrov.

Skupna višina sredstev se je tako s prvotnih 5 milijonov evrov povečala na dobrih 14,2 milijona evrov. Z dodatnimi sredstvi bodo podprti projekti, ki so v času razpisa dosegli prag za sofinanciranje. Sprememba javnega razpisa bo omogočila podporo večjemu številu podjetij, kar bo dodatno prispevalo k blaženju posledic epidemije COVID-19 in h krepitvi odpornosti gospodarstva.

Javni razpis podpira ponovni zagon podjetij in omogoča ohranitev obstoječih delovnih mest v obmejnih problemskih območjih v Sloveniji. Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za ponovni zagon poslovanja podjetij v obliki nepovratne pomoči za naložbe, zunanje storitve in plače. Razpis omogoča ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih.

 

Vir: gov.si

Nazaj