Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Na voljo dobrih 103 milijonov EUR garancij za najemanje bančnih kreditov pod ugodnimi pogoji

Gre za, med podjetji, dobro uveljavljen produkt P1 plus, s katerim lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, s pomočjo garancije SPSa, lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit, pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero.

Razpis z oznako P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je SPS objavil v Uradnem listu RS št. 51/2021 (2. 4. 2021) ter na svoji spletni strani. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo okrepilo okoli 650 projektov.

Garancije so tudi letos namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije.

Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022!

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer: 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in 20. 10. 2021.

Javni razpis P1 plus najdete tukaj

Nazaj