Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: 13. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da je 17. 9. 2021 v Uradnem listu objavil Javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1 (št. razpisa 3021-4/2021-SRRS-2), na katerega lahko vlagatelji oddajo vlogo v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 10. 2021 do 13. 12. 2021 oz. do porabe sredstev.

Vsebino javnega razpisa si poglejte tukaj.

Navodila in razpisna dokumentacija so dostopni v aplikaciji e-Rsklad.

Nazaj