Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Aktualne možnosti financiranj SID banke, ki so prilagojene specifičnim potrebam podjetij

Podjetjem so na voljo številne različne možnosti najema kredita za financiranje obratnega kapitala, naložb, raziskav, razvoja, inovacij ter izvoznih poslov tako neposredno pri SID banki kot tudi posredno, iz njenih ugodnih virov, pri sodelujočih finančnih institucijah – poslovnih bankah, hranilnicah in skladih. Vse to z dolgimi, do 30-letnimi ročnostmi, moratoriji na odplačilo glavnic, ugodnimi obrestnimi merami in nizkimi zahtevami za zavarovanje kredita. Za nekatera posojila nudi tudi jamstvo, ki obveznost zavarovanja kredita močno zniža oziroma je mogoče kredit prejeti tudi brez zavarovanj.

Več >

Nazaj