Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Eko sklad namenja 6 milijonov evrov za naložbe

Eko sklad je objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte, in sicer za naložbe, izvedene po 1. 1. 2023. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Višina nepovratnih sredstev skupno znaša 6.000.000,00 EUR, posamezna spodbuda pa krije do 20 % upravičenih stroškov naložbe.

Več o javnem pozivu ter ukrepe, za katere se prizna omenjena nepovratna finančna spodbuda, najdete tukaj. Vloge lahko vložite do objave zaključka javnega poziva.

Nazaj