Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Evropska komisija objavila razpis za zbiranje predlogov za neto ničelne tehnologije v višini 4 milijarde evrov v okviru sklada za inovacije

Evropska komisija je napovedala objavo razpisa za zbiranje predlogov v okviru sklada za inovacije za leto 2023 s proračunom v višini 4 milijarde evrov. Ta sredstva so namenjena za podporo uvajanju inovativnih tehnologij za razogljičenje. Predlagatelji projektov lahko do 9. aprila 2024 zaprosijo za nepovratna sredstva v okviru petih tem z različnimi zahtevami glede proračunskih odhodkov in naložb v osnovna sredstva (CAPEX). Predstavniki Evropske komisije bodo razpis podrobneje predstavili, odgovarjali na vprašanja, predstavili dobre prakse in izkušnje preteklih razpisov na virtualnem informativnem dnevu 7. decembra.

Več >

Nazaj