Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Slovenija prejela 24 milijonov evrov za izvedbo ukrepov REPowerEU

Slovenija je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost prejela predplačilo 24 milijonov evrov evropskih sredstev za izvedbo ukrepov REPowerEU za zmanjševanje odvisnosti od ruskih energentov in pospešitev zelenega prehoda. Za ta namen ima Slovenija na voljo skupaj 122 milijonov evrov. Ostala razpoložljiva sredstva bo prejela, ko bo izpolnila mejnike in cilje na načrtovanih ukrepih.

Svet Evropske unije je 17. oktobra 2023 potrdil spremembo Načrta za okrevanje in odpornost, ki po novem vključuje tudi poglavje REPowerEU. Poglavje je podlaga za koriščenje 122 milijonov evrov nepovratnih sredstev, in sicer 117 milijonov evrov iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijami in 5 milijonov evrov iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami brexita.

Z ukrepi REPowerEU bo Slovenija okrepila elektrodistribucijsko omrežje ter povečala energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva. Poenostavila bo tudi pravila za sončne in vetrne naprave ter povečala zmogljivost obnovljive energije v sistemih daljinskega ogrevanja in spodbudila javni in zasebni promet brez emisij.

Z izvedbo reformnega dela poglavja REPowerEU sta povezana:

  • Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je stopil v veljavo 3. avgusta 2023, in
  • sprejem Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, predviden za drugo četrtletje 2024.

V naložbenem delu je načrtovana izvedba aktivnosti za:

  • spodbujanje prestrukturiranja obstoječih daljinskih sistemov na obnovljive vire energije (20 milijonov evrov). Cilj naložbe je povečati obseg deleža obnovljivih virov energije za 23 MW do sredine leta 2026. Javni razpis bo objavljen predvidoma v prvi polovici leta 2024;
  • energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva (42 milijonov evrov). V okviru naložbe bo podprtih predvidoma 22 projektov, ki bodo izboljšali energetsko učinkovitost v industriji oziroma zmanjšali porabo fosilnih goriv za vsaj 10 odstotkov;
  • krepitev distribucijskega srednjenapetostnega omrežja električne energije (20 milijonov evrov). Z naložbo bo operativnih najmanj 279 km novega ali rekonstruiranega omrežja;
  • spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (40 milijonov evrov). Z naložbo se bo povečalo število polnilnih mest za vsaj 792 običajnih ali hitrih polnilnic za brezemisijska vozila in polnilnih postaj za vodik, omogočilo nakup 5 novih avtobusov na elektriko ali vodik ter podprlo nakup 2.700 brezemisijskih vozil.

Tako kot vse naložbe in reforme Načrta za okrevanje in odpornost morajo biti do sredine leta 2026 zaključene tudi aktivnosti v okviru poglavja REPowerEU. Pogoj za plačilo vseh 122 milijonov evrov je izvedba 12 mejnikov in ciljev, povezanih z izvedbo naložb in reforme.

Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost.

 

Vir: gov.si

Nazaj