Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

P1 plus 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij SPS-a lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite za izvedbo tehnološko zahtevnejših in/ali manj zahtevnejših projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije, zelenega in krožnega gospodarstva. Poleg 60 ali 80-odstotne garancije s strani SPS pa bodo podjetja tudi letos upravičena do znižane obrestne mere in ostalih ugodnih pogojev najema kredita pri poslovnih bankah, ki sodeluje s SPS-om.

Garancije SPS za bančne kredite so letos namenjene predvsem krepitvi konkurenčnih sposobnosti podjetij (konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev ...), razvoju ali uporabi zelenih tehnologij in digitalnih rešitev, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije in prispevajo k ciljem blaženja podnebnih sprememb, prehodu na krožno gospodarstvo (spodbujanje večje uporabe sekundarnih materialov) ter integraciji ali uporabi digitalnih tehnologij pri proizvodnih procesih.

Garancije SPS v osnovi še vedno olajšajo financiranje podjetij ter tudi letos omogočajo podjetjem, da pridobijo ugodne pogoje financiranja pri bankah, saj banke dobijo zagotovilo za vračilo posojila s strani SPS-a.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let, za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPS-a, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35/0,60/0,85 %, odvisno od vrste garancije.

V letošnjem letu so vzpostavljene nove kreditno-garancijske linije, in sicer:

• A.1. Splošne garancije, kjer lahko podjetja v celoti zaprosijo za kredit za investicijska vlaganja,

• A.2. Garancije za projekte zelenega/digitalnega/krožnega gospodarstva, kjer lahko podjetja zaprosijo za kredit za investicijska vlaganja ali v kombinaciji investicijskih vlaganj z obratnimi sredstvi, na to linijo lahko kandidirajo le podjetja, če projekt izpolnjuje vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja (kriteriji določeni v javnem razpisu).

• A.3. Mikrogarancije za projekte, ki v celoti predstavljajo financiranje obratnih sredstev.

Z izdajo garancije SPS se še:

• poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,

• zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja),

• zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,

• zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,

• zagotovi daljša ročnost kredita, do 10 let.

• strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke: 15. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10. 2024. V kolikor bo po razpisanih sredstvih veliko povpraševanje, se lahko razpis tudi predčasno zapre.

Razpis P1 plus 2024 › 

Nazaj