Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: od 6. 5. 2024 do razdelitve sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2025

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me+

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me+. Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju ranljivih brezposelnih oseb iz ciljne skupine, in sicer vsaj za neprekinjeno obdobje najmanj 12 mesecev.

Cilj javnega povabila delodajalcem za izvedbo programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me+ (javno povabilo) je omogočiti usposabljanje okvirno 3.180 osebam s stalnim prebivališčem v vzhodni kohezijski regiji in okvirno 2.400 brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem v zahodni kohezijski regiji.

V subvencionirano zaposlitev se lahko vključijo brezposelni stari 30 let in več, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), specifične ciljne skupine so natančneje določene v javnem povabilu. Brezposelni z vključitvijo v program pridobijo in krepijo sposobnosti, delovne izkušnje, znanja, veščine, kompetence in spretnosti, si izboljšajo zaposlitvene možnosti ter povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela ter se vključijo se v delovno okolje, s čimer širijo svojo socialno mrežo ter enake možnosti na trgu dela.

Izbrane osebe iz ciljne skupine se bodo vključile v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcu na podlagi zaposlitvenega načrta, sklenjene pogodbe o vključitvi v program ter pogodbe o zaposlitvi za obdobje najmanj 12 mesecev neprekinjeno, in sicer s polnim delovnim časom. Izjemoma se lahko oseba z ustrezno odločbo zaposli s krajšim delovnim časom od polnega, vendar ne s krajšim od 20 ur tedensko.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci (pravne ali fizične osebe), ki so vpisani v Poslovni register Slovenije vsaj 12 mesecev in izpolnjujejo še vse druge pogoje v javnem povabilu. Delodajalcu se za zaposlitev osebe iz ciljne skupine za obdobje največ 12 mesece izplačuje mesečna subvencija, določena z javnim povabilom. V letih 2024 in 2025 je za izvedbo javnega povabila na razpolago 37.447.000 evrov.

Oddaja ponudb je od 6. maja 2024 do razdelitve sredstev, vendar najdlje do 31. maja 2025. E-ponudbe zbira ZRSZ na Portalu za delodajalce.

Vse informacije o javnem povabilu so na voljo na spletni strani ZRSZ >

Nazaj