Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

ROK: do 8. 9. 2024, do 23.59

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2024«

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način.

Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v eni izmed občin, ki sofinancirajo program.

Občine, ki sofinancirajo program:

  • Črnomelj
  • Dolenjske Toplice
  • Metlika
  • Mirna Peč
  • Semič
  • Straža
  • Škocjan
  • Žužemberk

Sofinancira se do 50 % upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme »de minimis«.

Rok za oddajo vlog je do nedelje, 8. 9. 2024 na elektronski naslov aleksej.metelko@rc-nm.si, do 23.59.

Predstavitev povabila

Informacija o točnem datumu in kraju javne predstavitve povabila bo objavljena naknadno.

Dodatne informacije: Aleksej Metelko, tel. 030 304 303, e-naslov: aleksej.metelko@rc-nm.si

Razpisna dokumentacija >

Nazaj